72e15bc3a50b3b7ee107f085b0d988e9 kopia

Zmiany godzin pracy urzędu

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 roku Urząd Gminy Zabierzów będzie czynny w godzinach 8.00-13.00. Dodatkowo 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od pracy (dzień wolny za 1 stycznia, który przypada w sobotę), a 10 stycznia 2022 r. Urząd Gminy Zabierzów będzie czynny w godz. 8.00 – 16.00. https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,2033597,zarzadzenie-nr-2382021-wojta-gminy-zabierzow-z-dnia-14-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-godzin-pra.html  


Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia   strony   postępowania   o   wydaniu   decyzji   (znak   sprawy:   WI-IV.746.1.50.2021) z 17 grudnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10578_ORx133-051625-XXX- 01_LE133_Rudawa systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny Osobowy, km 51,625 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 659/3 obr. Rudawa,
Rodzinne Warsztaty Świąteczne Blisko Krakowa

LGD Blisko Krakowa zaprasza na Rodzinne Warsztaty Świąteczne! 18 i 19 grudnia spotkamy się, by w przedświątecznym klimacie stworzyć ozdoby i spędzić wspólnie czas! Nasza tegoroczna propozycja na warsztaty Bożonarodzeniowe to choinka z patyków do powieszenia na ścianie, która będzie ozdobiona własnoręcznie wykonanymi ozdobami w większości z naturalnych i tradycyjnych produktów. Miejmy nadzieję, że teraz pandemia nie pokrzyżuje nam planów i razem uda się na chwilę, w rodzinnym gronie odsapnąć od przedświątecznego zgiełku. Warsztaty są BEZPŁATNE, obowiązują zapisy! I termin - 18 grudnia 2021, godzina 15:00 - LISZKI, ul. Tyniecka 1, 32-060 Liszki (dawny budynek GOKu) II termin - 19 grudnia 2021, godzina 15:00 - RADZISZÓW, ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów (Dwór Dzieduszyckich)\   Co zrobić aby się zapisać? Zgłoszenia przyjmowane są mailowo. Należy pobrać formularz, załączony poniżej,
UWAGA SMOG !!! – I stopień zagrożenia

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu bocheńskiego, powiatu brzeskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu olkuskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego, powiatu wielickiego   Obowiązuje w dniu 15.12.2021 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczenia Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła. * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez całyUWAGA SMOG !!! – II stopień zagrożenia

POZIOM 3 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu   INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 13.12.2021 r. (godz.00.00-24.00) Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Oświęcim, ul. Bema – 148 µg/m3 Zabierzów, ul. Wapienna – 140 µg/m3 Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 123 µg/m3 Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna – 104 µg/m3 Kraków, al. Krasińskiego – 149 µg/m3 Kraków, os. Wadów – 131 µg/m3 Kraków, os. Piastów – 121 µg/m3 Kraków, ul. Złoty Róg – 115 µg/m3 Kraków, ul. Bulwarowa – 112 µg/m3 Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował powiaty: krakowski, oświęcimski, suski oraz miasto Nowy Sącz i miasto Kraków Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło