Współpraca polsko-słowacka

Gminą Zabierzów podjęła współpracę z Gminą Hrustin (Słowacja) w 1998 roku. Pierwsza umowa o współpracy została podpisana przez ówczesnego Wójta Gminy Zabierzów Józefa Krzyworzekę oraz Starostę Gminy Hrustin Vaclava Kubiritę. Współpraca pomiędzy gminami odbywała się na następujących płaszczyznach: kulturalnej – współpraca z Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oświatowej – wymiana nauczycieli i uczniów sportu – współpraca klubów sportowych: OSK Hrustin/kluby sportowe z terenu Gminy Zabierzów (piłka nożna, tenis stołowy) współpraca samorządów – wyjazdy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, radnych, dyrektorów szkół, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy działających w sferze kultury, sportu i rekreacji) współpraca jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych hrustin Przedstawiciele Gminy Hrustin uczestniczyli w organizowanych przez Gminę Zabierzów uroczystościach gminnych jak: Dni Seniora, Dni Dziecka, Dni Strażaka, Dni Zabierzowa oraz innych imprezach kulturalno-rozrywkowych. Również przedstawiciele naszej Gminy zapraszani byli do Hrustiny na podobne uroczystości. Imprezy miały charakter integrujący społeczność słowacką ze społecznością polską, Gminy prezentowały swoje wyroby regionalne oraz dorobek artystyczno-kulturalny.

Pliki do pobrania