Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KRAKOWSKIEGO

W związku z nadal trwającym stanem epidemii w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że w dalszym ciągu do  odwołania

porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczone są wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:

- zadzwonić pod numer telefonu 576 058 217 lub 12 397 91 06,

-  zarejestrować się elektronicznie

pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, anonimową opinię można przekazać:

-  przesyłając pocztą na adres:        

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Al. Słowackiego 20, 30-037Kraków

-  przesyłając na adres e-mail:

orb@powiat.krakow.pl

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Pliki do pobrania