Skład Rady

AGFf_3935

Henryk Krawczyk – Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów

Henryk Krawczyk został wybrany radnym gminy Zabierzów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na 21 października 2018 r.

Na I sesji Rady Gminy Zabierzów VIII kadencji, która odbyła się w dniu 22 listopada, radny Henryk Krawczyk został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów  Henryk Krawczyk będzie pełnił dyżury w Urzędzie Gminy Zabierzów w poniedziałki w godzinach 10:00 – 15:00. I p. pok.1.3

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów

Tadeusz Brzuchacz

Andrzej Krawczyk

Wojciech Stępień

 

Lista radnych kadencji 2018-2023

BRZUCHACZ Tadeusz

CADER Wiesław

CYWICKI Jerzy

DAM Stanisław

KACZMARCZYK Andrzej

KĘSEK Dorota

KOŁODZIEJCZYK Paweł

KORZONEK Michał

KOZERA Jacek

KRAWCZYK Andrzej

KRAWCZYK Henryk

KULTYS Jan

KWAŚNIK Maria

POŁOŃSKA Marta

STĘPIEŃ Wojciech

SURÓWKA Jan

SZCZEPAŃSKI Jan

TARNOWSKI Przemysław

WĄS Grzegorz

WIERZBICKI Adam

ZIELIŃSKA Katarzyna

BIP:

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,m,309646,osoby.html

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI RADY GMINY ZABIERZÓW  2018 – 2023

(ustalony uchwałą Nr I/3/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 listopada 2018 r. oraz uchwałą Nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 r.)

 

KOMISJA REWIZYJNA

CADER Wiesław – Przewodniczący

KOZERA Jacek

KULTYS Jan

POŁOŃSKA Marta

SZCZEPAŃSKI Jan

ZIELIŃSKA Katarzyna (dopisana uchwałą Nr XXXIII/381/21)

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW GMINY

CADER Wiesław

KACZMARCZYK Andrzej

KOŁODZIEJCZYK Paweł – Zastępca Przewodniczącego

KOZERA Jacek – Przewodniczący

KULTYS Jan ( dopisany uchwałą Nr IV/37/19 z dnia 31.01.2019 r.)

SURÓWKA Jan

TARNOWSKI Przemysław

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA, LEŚNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

CYWICKI Jerzy (dopisany uchwałą Nr XXXIII/381/21)

KOŁODZIEJCZYK Paweł

KORZONEK Michał (dopisany uchwałą Nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 r.)

KWAŚNIK Maria ( dopisana uchwałą Nr IV/37/19 z dnia 31.01.2019 r.)

SZCZEPAŃSKI Jan – Przewodniczący

WĄS Grzegorz

WIERZBICKI Adam

KOMISJA EDUKACJI, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

CYWICKI Jerzy (dopisany uchwałą Nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 r.)

DAM Stanisław

KACZMARCZYK Andrzej – Przewodniczący

KĘSEK Dorota (dopisana uchwałą Nr XXXIII/381/21)

WĄS Grzegorz

TARNOWSKI Przemysław ( dopisany uchwałą Nr IV/37/19 z dnia 31.01.2019 r.)

WIERZBICKI Adam

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

KĘSEK Dorota

SURÓWKA Jan – Przewodniczący

WĄS Grzegorz

WIERZBICKI Adam

ZIELIŃSKA Katarzyna

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

KOŁODZIEJCZYK Paweł

KORZONEK Michał (dopisana uchwałą Nr XXXIII/381/21)

KWAŚNIK Maria

POŁOŃSKA Marta – Przewodnicząca ( dopisana uchwałą Nr IV/37/19 z dnia 31.01.2019 r.)