Konkurs „W domu nie musi być nudno”- Postaw na rodzinę

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie zaprasza rodziny, a także grupy warsztatowe ośrodków społecznych z terenu Gminy Zabierzów, do uczestnictwa w konkursie „W domu nie musi być nudno”- Postaw na rodzinę.

Konkurs przeprowadzany jest pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów Pani Elżbiety Burtan.

Głównym celem konkursu jest rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy, ożywienie i urozmaicenie życia rodzinnego, możliwość wspólnego działania rodziny w osiągnięciu celu. Niemniej ważne w tym konkursie jest pielęgnowanie tradycji związanych z rodziną, rozwijanie kreatywności, wrażliwości, wyobraźni plastycznej uczestników konkursu, wzmacnianie więzi rodzinnych przy wspólnym tworzeniu pracy, rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka, popularyzowanie pasji i zainteresowań oraz zachęcenie do czynnego spędzania czasu wolnego razem z rodziną.

Konkurs  „W domu nie musi być nudno” daje możliwość odkrycia talentów, które drzemią w naszych dzieciach i młodzieży.

Konkurs składa się z 6 zadań konkursowych, oto one:

  1. Nasze rodzinne tradycje,
  2. Rodzinna gra planszowa,
  3. Relacja z rodzinnego spaceru z wykazaniem spotykanych atrakcji – gdzie najdalej dojdziemy pieszo,
  4. Rodzinny pokaz kultur- stroje, tańce, inne elementy kultury,
  5. Rodzinna gra terenowa,
  6. Żywe obrazy: przedstawienie postaci ze znanych obrazów w sposób jak najbardziej wiarygodny.

Do zadań załączony jest wspólny regulamin, z którym należy koniecznie zapoznać.

Ważne informacje dodatkowe:

-  Z realizacji formy konkursowej musi być nakręcony i dostarczony do organizatora film lub pokaz zdjęć. Film lub pokaz zdjęć należy nagrać na trwały nośnik (płyta, pen drive). Nośników nie zwracamy.

-  Składając pracę na Konkurs należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z wyszczególnionymi w niej zgodami (według załączonego stronie konkursu wzoru).

-  Rodzina/ grupa społeczna może wziąć udział w 1 z 6 zadań.

-  Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

1)      od 17 do 31 stycznia 2022 r. do godziny 23:59,

2)      Prace nadesłane po tym terminie nie będą ocenione,

3)      Miejsce składania prac: Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie ul. Cmentarna 2, w godzinach pracy Poradni,

4)      Do nośnika z pracą należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz ze zgodami (według załączonego wzoru).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

W lutym 2022 r. na stronie internetowej Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl oraz na stronie https://gkrpa-zabierzow.pl/

Nagrody za I, II i III miejsce są sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ich wysokość odpowiednio to 800,00, 600,00 i 300,00 złotych

w postaci bonów podarunkowych. Nagrody są przyznawane w każdym z 6 zadań.

Nagroda specjalna w postaci bonu podarunkowego w kwocie 400,00 złotych, ufundowana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie.

ZAWIADOMIENIE LAUREATÓW O MIEJSCU I TERMINIE ODBIORU NAGRÓD:

Osoby nagrodzone zostaną dodatkowo powiadomione o miejscu i sposobie odbioru nagród email lub telefonicznie, z wykorzystaniem danych wskazanych w zgłoszeniu.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Kinga Gibadło telefon: 12-285-40-20

email: gkrpa@zabierzow.org.pl

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy.

konkurs PPP 3

 

Pliki do pobrania