Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zabierzowie

http://www.zabierzow.com.pl/index.php

 ul. Kolejowa 38
32-080 Zabierzów,
NIP: 944-20-25-964
REGON: 356275860

Godziny pracy:

BIURO:

poniedziałek  7:00 – 16:00

od wtorku do piątku 7:00 – 15:00

KASA:

poniedziałek  8:30 – 15:30

od wtorku do piątku 7:30 – 14:30

tel.12 285-36-71, 12 285-36-72
fax. 12 285-36-70
e-mail: 
puk@zabierzow.com.pl
www:
zabierzow.com.pl

Telefony alarmowe

  • ·Całodobowe Pogotowie Wodociągowo- Kanalizacyjne

               606-996-618

Zakres działalności

  • ·pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
  • ·odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, usługi sanitarne i pokrewne,
  • ·wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • ·wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych,
  • ·wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
  • ·sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego