Logo

Konstrukcja znaku opiera się na dwóch zachodzących na siebie płaszczyznach przybierających kształtem mocno naprężone łuki. Te dynamiczne kształty odnoszą się do dwóch najważniejszych aspektów Gminy. Są nimi prężny rozwój, a także nieskażona przyroda.

logo (1)
Dynamiczny charakter znaku o smukłych kształtach uwypukla nowoczesny charakter Gminy oraz niesie pozytywny przekaz, że jest to gmina energiczna, podążająca w przyszłość, otwarta na inwestorów. Nachodzenie na siebie płaszczyzn łuków jak i ich kolorystyka mają odzwierciedlać harmonijnie współistnienie świata przyrody z prężnie rozwijającym się biznesem.
Miękki charakter znaku sprawia, że mimo dynamiki wydaje się przyjazny, wywołujący miłe uczucie relaksu i odpoczynku. Odpowiednio dobrana jasna, świeża kolorystyka znaku budzi sympatię oglądającego. Znak jest lekki i przestrzenny, przywołuje odczucie świeżości natury, którą można się cieszyć na terenie Gminy.
W centralnej części znaku znajduje się nieco ukryty, wyłaniający się z łuków obrys sylwetki ptaka, który subtelnie dopełnia całość znaku. Jego znaczenie jest wielopłaszczyznowe. Symbolizować może „lot ku nowym przedsięwzięciom” jako wielki atut Gminy. Ptak jest także symbolem wolności i swobody. Odnosi się w swoim znaczeniu do wysokiej jakości życia mieszkańców, do otaczającej ich przyrody a także wzrastającego dobrobytu.
Godny podkreślenie jest także związek Gminy Zabierzów z Międzynarodowym Portem Lotniczym, miejscem gdzie codziennie setki pasażerów stawia pierwsze kroki w Polsce. Lot ptaka wydaje się być najprostszym i najtrafniejszym zarazem symbolem tego miejsca.
Znak Gminy Zabierzów ma wielu potencjalnych odbiorców. Jego rolą jest także reprezentowanie mieszkańców Gminy. Splecione łuki w opiekuńczym geście zapewniają o bezpieczeństwie tego miejsca. Tutaj każdy może znaleźć swoje miejsce, tu warto żyć, zakładać rodzinę i bezpiecznie inwestować w przyszłość.
Znak został opracowany w ramach współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Został zaprojektowany przez Panią Joannę Tyborowską

Pliki do pobrania