Zastępca Wójta Gminy Zabierzów Bartłomiej Stawarz

y

 

Bartłomiej Stawarz

Powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów Nr 46/2016 z dnia 01.03.2016 r.

Urząd Gminy Zabierzów
Rynek 1
32-080 Zabierzów
I p. pok. nr 1.24

tel. 12 283 07 12
fax 12 285 21 09

Architekt i urbanista. Absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Od lutego do czerwca 2007 roku stypendysta programu Sokrates/Erasmus na Fachhochschule Hildesheim w Republice Federalnej Niemiec.

W lipcu 2008 roku uzyskał dyplom Wydziału Architektury oraz Royal Institute of British Architects.

Od sierpnia 2008 do lutego 2016 roku architekt prowadzący-kierownik prac projektowych w jednym z najbardziej renomowanych biur architektonicznych w Krakowie.

Jest autorem i współautorem wielu zrealizowanych projektów zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej oraz współautorem projektów obiektów użyteczności publicznej nagrodzonych w konkursach architektonicznych.

Autor i współautor kilkudziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kilku studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin na terenie województw: Małopolskiego, Śląskiego, Opolskiego i Podkarpackiego.

Jest także autorem lub współautorem szeregu opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko, prognoz skutków finansowych oraz wniosków dotyczących uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

W sierpniu 2011 roku uzyskał prawo do samodzielnego projektowania przestrzeni w skali lokalnej i regionalnej co zaowocowało wpisem na listę członków Południowej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach.

W grudniu 2011 roku, po zdaniu państwowego egzaminu, zostały mu nadane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Od listopada 2012 roku wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów z siedzibą w Krakowie.