Zabytki

Opisy wszystkich zabytków znajdują się w gminnej ewidencji zabytków na portalu mapowym https://sip.gison.pl/zabierzow_turystyka (warstwa tematyczna – ewidencja zabytków gminnych).

Dodatkowo wszystkie karty zabytków zamieszczone na w/w portalu są do pobrania pod linkiem:

https://planowanie.zabierzow.org.pl/assets/files/1_KARTY_GEZ_2016.zip .

Link ten znajduje się również na stronie https://planowanie.zabierzow.org.pl/index.php?id=67 .

Wybrane zabytki, wpisane do rejestru Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz podlegające ochronie konserwatorskiej.

Aleksandrowice

Dwór neoklasycystyczny - obiekt wzniesiony w 1900 roku przez księcia Dominika Radziwiłła w miejsce dawnego dworu z XVI lub XVII

zobacz więcej >>

Balice

Pałac z XV wieku. Początkowo był to dwór drewniany rozbudowany w pałac modrzewiowy, własność Bonerów i Firlejów.

zobacz więcej >>

Bolechowice

Klasycystyczny dworek murowany wzniesiony w XVIII w., pozostałość po krakowskich biskupach. Dworek o dwutraktowym układzie wnętrz, symetrycznym z

zobacz więcej >>

Bolechowice

Gotycki kościół pw. Świętych Piotra i Pawła z 1393 r., zbudowany z biskupiej fundacji Piotra Wysza z Rodlina. Jednonawowy

zobacz więcej >>

Karniowice

Późnobarokowy dwór - murowany, parterowy dwór z połowy XVIII wieku. Budynek ma układ pięcioosiowy, nakryty łamanym mansardowym dachem.

zobacz więcej >>

Kobylany

Pozostałości dworu z XVII wieku, który został zniszczony po II wojnie światowej. Z dawnej zabudowy dworskiej pozostała murowana stodoła

zobacz więcej >>

Kochanów

Drewniana Willa z 1896 roku. Początkowo służyła jako dom wczasowy dla dzieci z Krakowa i Wiednia najczęściej pozbawionych opieki

zobacz więcej >>

Niegoszowice

Pałac klasycystyczny z pocz. XIX wieku, murowany, parterowy z facjatą wybudowany z inicjatywy Ks. Michała Sołtyka.

Ciekawa pod względem

zobacz więcej >>

Pisary

Lamus - barakowy, murowany budynek na planie kwadratu z przełomu XVI/XVII wieku

Budynek piętrowy z jednym pomieszczeniem na każdej

zobacz więcej >>

Radwanowice

Dwór z poł. XIX wieku należący do Zofii Telekowskiej. Obecny kształt otrzymał po przebudowie przez Austriaków w 1911 roku.

zobacz więcej >>

Rudawa

Kościół pw. Wszystkich Świętych z 1300 roku jest najstarszą wiejską budowlą sakralną w Małopolsce.

Do dziś zachowało się kwadratowe

zobacz więcej >>

Rząska

Pozostałość dwóch dworów. Z XVIII wiecznego dworu (dziś prywatny dom przy ul. Krakowskiej 12/14) pozostały tylko piwnice oraz frontowe

zobacz więcej >>

Więckowice

Zespół podworski, w skład którego wchodzi neogotycki dwór, ze spichlerzem z 1849 roku oraz wozownia, która została przebudowana na

zobacz więcej >>

Zabierzów

Willa murowano - drewniana z 1901 roku wybudowana według projektu Jana Sas – Zabrzyckiego jako dom własny. Budynek, do

zobacz więcej >>