Awarie Oświetlenia Ulicznego

Informacje o awariach oświetlenia ulicznego należy zgłaszać pod nr infolinii 991 lub na adres e-mail: awarie@zabierzow.org.pl.
W zgłoszeniu należy podać:
- nazwisko, adres zgłaszającego, nr kontaktowy
- rodzaj awarii np. lampa nie świeci, „mruga”, świeci i gaśnie,
- lokalizację awarii (miejscowość, nazwę ulicy, nr posesji lub nr słupa oświetleniowego),

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Zabierzów:

inspektor Dariusz Hajto numer kontaktowy:12 283 07 16

Zgłaszający

Zgłaszana awaria