Program współpracy

Programy współpracy Gminy Zabierzów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,2023686,uchwala-nr-xxxiii37821-rady-gminy-zabierzow-z-dnia-26-listopada-2021-r-w-sprawie-przyjecia-programu-.html

 

 

Pliki do pobrania