Komisje Rady Gminy Zabierzów

Komisje Rady Gminy Zabierzów kadencji 2018-2023

 

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI RADY GMINY ZABIERZÓW  2018 – 2023

(ustalony uchwałą Nr I/3/18 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 listopada 2018 r. oraz uchwałą Nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 r.)

  

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI RADY GMINY ZABIERZÓW  2018 – 2023

 

KOMISJA REWIZYJNA

CADER Wiesław – Przewodniczący

KOZERA Jacek

KULTYS Jan

POŁOŃSKA Marta

SZCZEPAŃSKI Jan

ZIELIŃSKA Katarzyna (dopisana uchwałą Nr XXXIII/381/21)

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW GMINY

CADER Wiesław

KACZMARCZYK Andrzej

KOŁODZIEJCZYK Paweł – Zastępca Przewodniczącego

KOZERA Jacek – Przewodniczący

KULTYS Jan ( dopisany uchwałą Nr IV/37/19 z dnia 31.01.2019 r.)

SURÓWKA Jan

TARNOWSKI Przemysław

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA, LEŚNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA

CYWICKI Jerzy (dopisany uchwałą Nr XXXIII/381/21)

KOŁODZIEJCZYK Paweł

KORZONEK Michał (dopisany uchwałą Nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 r.)

KWAŚNIK Maria ( dopisana uchwałą Nr IV/37/19 z dnia 31.01.2019 r.)

SZCZEPAŃSKI Jan – Przewodniczący

WĄS Grzegorz

WIERZBICKI Adam

KOMISJA EDUKACJI, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

CYWICKI Jerzy (dopisany uchwałą Nr II/4/18 z dnia 30 listopada 2018 r.)

DAM Stanisław

KACZMARCZYK Andrzej – Przewodniczący

KĘSEK Dorota (dopisana uchwałą Nr XXXIII/381/21)

WĄS Grzegorz

TARNOWSKI Przemysław ( dopisany uchwałą Nr IV/37/19 z dnia 31.01.2019 r.)

WIERZBICKI Adam

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

KĘSEK Dorota

SURÓWKA Jan – Przewodniczący

WĄS Grzegorz

WIERZBICKI Adam

ZIELIŃSKA Katarzyna

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

KOŁODZIEJCZYK Paweł

KORZONEK Michał (dopisana uchwałą Nr XXXIII/381/21)

KWAŚNIK Maria

POŁOŃSKA Marta – Przewodnicząca ( dopisana uchwałą Nr IV/37/19 z dnia 31.01.2019 r.)