Edukacja

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie jest jednostką organizacyjną gminy Zabierzów, realizującą zadania w zakresie obsługi ekonomicznej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i oraz samorządowych i niepublicznych placówek na terenie gminy.
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów
Tel.: 12 285-15-62
Tel/fax: 12 285-40-74
e-mail: gzeas@zabierzow.org.pl
www.gzeas.zabierzow.org.pl

Wykaz placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Zabierzów:

Placówki samorządowe:

http://www.gzeas.zabierzow.org.pl/index.php?id=63

Pozostałe placówki:

http://www.gzeas.zabierzow.org.pl/index.php?id=77