Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan

wojt elżbieta burtan

Elżbieta Burtan została wybrana Wójtem Gminy Zabierzów w wyborach bezpośrednich zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Zaprzysiężenie Wójta nastąpiło 22.11.2018 r. na I sesji Rady Gminy Zabierzów.

Przyjmuje strony:
Urząd Gminy Zabierzów
Rynek 1
32-080 Zabierzów
I p. pok. nr 1.2
wtorek 14.00 – 15.00
czwartek 13.00 – 15.00
tel. 12 283 07 12
fax 12 285 21 09
e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl

Wójt wykonuje swoje zadania poprzez Urząd Gminy oraz pozostałe jednostki organizacyjne.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Organizacja i Zarządzanie.

1992-2002- Urząd Miasta Krakowa (młodszy referent- kierownik oddziału);

2002-2005-Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego;

od listopada 2005-Starosta Krakowski;

od listopada 2006-Wójt Gminy Zabierzów

Wójt Elżbieta Burtan jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

W ciągu kadencji jako Wójt Gminy Zabierzów zrealizowała:

 • Zakończenie programu kanalizacji Gminy Zabierzów,
 • Obwodnica Zabierzowa - działania na rzecz powstania obwodnicy i efekt w postaci podpisania umowy na wykonanie koncepcji programowej tej ważnej dla gminy Zabierzów inwestycji
 • Budowa i oddanie do użytku nowego Ratusza oraz Rynku w Zabierzowie
 • Budowa/rozbudowa szkół i przedszkoli w gminie Zabierzów
 • Karta Dużej Rodziny
 • Utworzenie Rady Przedsiębiorczości
 • Utworzenie Rady Seniorów
 • Stworzenie Park& Ride w Zabierzowie
 • Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej: m.in. rozbudowa niecki basenowej, parki, place zabaw, strefy aktywnego wypoczynku, budowa orlików i boisk wielofunkcyjnych
 • Utworzenie świetlic środowiskowych w całej gminie
 • Pionierska w skali Polski akcja „Czy chcesz aby Twoje podatki wracały do Ciebie?”
 • Działania antysmogowe – wdrożony program wymiany pieców, propagowanie ekologicznych źródeł energii (solary) oraz podjęcie w ramach Metropolii Krakowskiej współpracy z Gminą Miejską Kraków w zakresie Akcji „Razem w walce o czyste powietrze”
 • 100% pokrycia planami zagospodarowania terenów Gminy.

Gmina uzyskała wiele wyróżnień i nagród m.in.:

 • Gmina przyjazna biznesowi 2010,
 • Najlepsza Gmina Wiejska i Innowacyjna Gmina w Rankingu Rzeczpospolitej 2010,
 • XIX miejsce dla Gminy Zabierzów w Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu w kategorii miejscowości do 50 tys. mieszkańców według miesięcznika “Forbes” 2013
 • VI miejsce dla Gminy Zabierzów w Rankingu Powiatów i Gmin w kategorii gminy wiejskie zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich 2013
 • Gmina Zabierzów od 7 lat pozostaje w ścisłej czołówce Najlepszych Gmin w Polsce (tzw. „złotej dziesiątce”), zajmując w Rankingu Rzeczpospolitej wysokie miejsca:
 •    rok 2008 – VII miejsc
 •    rok 2009 – IV miejsce
 •    rok 2010 – I miejsce
 •    rok 2011 – II miejsce
 •    rok 2012 – IV miejsce
 •    rok 2013 – IV miejsce
 •    rok 2014 – Tytuł „Najlepszy Samorząd X lecia”

2015 r.

 • Certyfikat potwierdzający dla UG Zabierzów za aktywne zaangażowanych w Ogólnopolską Kampanię „Postaw na rodzinę” 2015
 • 13. miejsce w rankingu MISTiA gmin Małopolski
 • Certyfikat dla Urzędu – Miejsce przyjazne maluchom
 • 5. miejsce w rankingu Powiatów i Gmin w 2013 roku w kategorii gminy wiejskie zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich

2016 r.

 • Gmina Zabierzów Laureatem konkursu „Wzorowa Gmina” Lider Infrastruktury Komunalnej i Transportu Publicznego
 • 7. miejsce w rankingu MISTiA gmin Małopolski
 • 10. miejsce w rankingu Powiatów i Gmin w 2016 roku
 • w kategorii gminy wiejskie zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich
 • Wyróżnienie dla Elżbiety Burtan Wójta Gminy Zabierzów w kategorii Włodarz Gminy Wiejskiej w rankingu Polskiej Gazety Prawnej „Perły Samorządu”

2017 r.

 • 9. miejsce w rankingu Powiatów i Gmin w 2017 roku w kategorii gminy wiejskie zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich
 • Gmina Zabierzów najbardziej rozwojowa gmina Małopolski i 11. Miejsce w ogólnopolskim rankingu Politechniki Warszawskiej
 • 9. miejsce w rankingu MISTiA gmin Małopolski

2018 r.

 • 5. miejsce w Rankingu Samorządów gazety „Rzeczpospolita”
 • 4. miejsce w rankingu MISTiA gmin Małopolski
 • 9. miejsce w rankingu Powiatów i Gmin w 2018 roku w kategorii gminy wiejskie zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich
 • „Gmina Roku 2018″ – Nagroda w Plebiscycie ORŁY POLSKIEGO SAMORZĄDU w kategorii gmina wiejska

2019 r.

 • 7. miejsce w Rankingu Samorządów gazety „Rzeczpospolita”
 • 5. miejsce w rankingu MISTiA gmin Małopolski
 • 7. miejsce w rankingu Powiatów i Gmin w 2019 roku w kategorii gminy wiejskie zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich

2020 r.

 • 8. miejsce w Rankingu Samorządów gazety „Rzeczpospolita”
 • 5. miejsce w rankingu MISTiA gmin Małopolski
 • 6. miejsce w rankingu Powiatów i Gmin w 2020 roku w kategorii gminy wiejskie zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich

W latach 2007-2011 laureatka każdej edycji Konkursu na Najlepszego Wójta Małopolski.