Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Gminie Zabierzów

swiatelko betlejemskie1

W dniu 21 grudnia 2021 roku, w Urzędzie Gminy Zabierzów Harcerze ze szczepu Kolumbowie przekazali tradycyjnie Betlejemskie Światło Pokoju na ręce wójt Elżbiety Burtan i Przewodniczącego Rady Gminy Zabierzów Henryka Krawczyka.