Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu

x

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem nr 244/2021 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 22 grudnia 2021 r., został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej w 2022 r. Konkurs obejmuje zadania z zakresu:

- upowszechniania sportu i kultury fizycznej:

  • Organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów,
  • Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej dla dzieci zamieszkałych na terenie poszczególnych sołectw  Gminy Zabierzów,
  • Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział we współzawodnictwie sportowym podmiotów działających na terenie Gminy Zabierzów, przy czym w pierwszej kolejności wspierane będą zadania polegające na uczestniczeniu we współzawodnictwie sportowym podmiotów reprezentowanych w tym współzawodnictwie wyłącznie przez zawodników będących mieszkańcami Gminy Zabierzów, zaś w dalszej kolejności – podmiotów reprezentowanych przez zawodników, z których część nie jest mieszkańcami Gminy Zabierzów.

Priorytetowy charakter pod względem przyznawania środków na wspieranie zadań mają zadania polegające na pracy z dziećmi i młodzieżą.

Odnośnie ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej w 2022 r., wnioski należy składać do dnia 14 stycznia 2022 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Woźniak – koordynator ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w  Wydziale Rozwoju i Promocji, piętro 2 pokój nr 2.13,  Rynek 1, tel. (12) 283-07-50, mail: j.wozniak@zabierzow.org.pl.

 

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej:

Pliki do pobrania