Zrealizowane w 2021 roku projekty z LGD Blisko Krakowa

Bez-nazwy-112

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa zaprasza do zapoznania się z projektami, które zostały zrealizowane na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne oraz Zabierzów. Realizacja projektów jest możliwa dzięki otrzymanemu wsparciu funduszy europejskich:  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Prezentowane projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Galeria projektów dostępna jest na stronie internetowej stowarzyszenia Blisko Krakowa: http://www.bliskokrakowa.pl/zrealizowane-projekty/projekty.html